Am finalizat programa de matematică în cadrul proiectului LTHP

Nu există două căi de învățare identice, așa cum nici doi copii nu sunt la fel

Ca rezultat al evaluărilor noastre în cadrul grupurilor-țintă, s-a elaborat curricula de matematică în cadrul proiectului. Datorită metodologiei inovatoare de focusată pe educația diferențială, elevii parcurg diferite căi de învățare adaptive, în funcție de succesul soluționării problemelor primite.

De ce e LTHP diferit? Listă de sarcini vs. Sistem de sarcini

Trasee adaptate pe baza nivelului de învățare/abilităților fiecărui elev: în locul unei liste de probleme deja pregătite, elevii pot alege – pe baza cunoștințelor și abilităților, dintr-un sistem de sarcini care cuprinde 1500 probleme și 18 videoclipuri explicative.

Baza diferențierii este faptul că aplicația replanifică în mod constant traseul de învățare, în funcție de abilitatea utilizatorului de a rezolva o problemă sau nu. Astfel, dacă reușește să rezolve o sarcină, atinge un nou nivel, iar dacă nu o poate rezolva, deși primește asistență în aplicație, coboară un nivel.

Cele 13 domenii care cuprind materialul gimnazial și materialul necesar admiterii în ciclul liceal, sunt structurate pe baza a 5 niveluri de dificultate, începând de la cele mai ușoare, până la sarcini complexe, de nivelul competițiilor.

Grupul-țintă:

Scopul nostru este să îndeplinim cerințele existente la acest nivel de studii în toate cele trei regiuni participante, pe baza:

 • Cerințelor de admitere în ciclul liceal din Ungaria;
 • Sistemului de evaluare a competențelor după terminarea ciclului primar în clasa a IX-a, în cazul sistemului din Slovacia;
 • Evaluării naționale pentru cei din clasa a VIII-a, în cazul utilizatorilor din România.

Conținut:

3 subiecte:

 • numere, operații, scalare, combinatorică,
 • grafice, diagrame, serii, geometrie plană, unghiuri, sisteme de coordonate,
 • geometrie spațială, divizibilitate;

5 niveluri de dificultate – nivelurile de dificultate se bazează aproximativ pe note: simplu, mediu, greu, avansat, competiție;

Un total de 1.500 de probleme de matematică;

18 videoclipuri tematice;

Egy hozzászólás “Am finalizat programa de matematică în cadrul proiectului LTHP” bejegyzéshez

 1. Hеllо all, guys! Ι know, my mеssаge maу be tоo ѕрecіfіс,
  Βut mу ѕіѕter fоund nісe mаn here аnd thеу marrіеd, sо hоw аbоut me?ǃ 🙂
  Ι аm 26 yеars оld, Kаrіna, from Romanіa, I know Εngliѕh аnd Germаn lаnguagеѕ аlso
  Аnd… I hаve sрecifіс diѕeaѕе, nаmed nymphomanіa. Ԝhо know whаt іs thiѕ, cаn undеrѕtаnd me (bеttеr to ѕay іt immedіately)
  Ah yеѕ, I соok verу taѕtуǃ аnd Ι lovе not onlу сook ;))
  Ιm rеаl gіrl, not prоѕtіtutе, and looking for sеrіous аnd hоt relationѕhір…
  Аnуway, уоu сan find my prоfіlе here: http://hiemegimdescwin.tk/user/56705/

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.