Am finalizat programa de matematică în cadrul proiectului LTHP

Nu există două căi de învățare identice, așa cum nici doi copii nu sunt la fel

Ca rezultat al evaluărilor noastre în cadrul grupurilor-țintă, s-a elaborat curricula de matematică în cadrul proiectului. Datorită metodologiei inovatoare de focusată pe educația diferențială, elevii parcurg diferite căi de învățare adaptive, în funcție de succesul soluționării problemelor primite.

De ce e LTHP diferit? Listă de sarcini vs. Sistem de sarcini

Trasee adaptate pe baza nivelului de învățare/abilităților fiecărui elev: în locul unei liste de probleme deja pregătite, elevii pot alege – pe baza cunoștințelor și abilităților, dintr-un sistem de sarcini care cuprinde 1500 probleme și 18 videoclipuri explicative.

Baza diferențierii este faptul că aplicația replanifică în mod constant traseul de învățare, în funcție de abilitatea utilizatorului de a rezolva o problemă sau nu. Astfel, dacă reușește să rezolve o sarcină, atinge un nou nivel, iar dacă nu o poate rezolva, deși primește asistență în aplicație, coboară un nivel.

Cele 13 domenii care cuprind materialul gimnazial și materialul necesar admiterii în ciclul liceal, sunt structurate pe baza a 5 niveluri de dificultate, începând de la cele mai ușoare, până la sarcini complexe, de nivelul competițiilor.

Grupul-țintă:

Scopul nostru este să îndeplinim cerințele existente la acest nivel de studii în toate cele trei regiuni participante, pe baza:

  • Cerințelor de admitere în ciclul liceal din Ungaria;
  • Sistemului de evaluare a competențelor după terminarea ciclului primar în clasa a IX-a, în cazul sistemului din Slovacia;
  • Evaluării naționale pentru cei din clasa a VIII-a, în cazul utilizatorilor din România.

Conținut:

3 subiecte:

  • numere, operații, scalare, combinatorică,
  • grafice, diagrame, serii, geometrie plană, unghiuri, sisteme de coordonate,
  • geometrie spațială, divizibilitate;

5 niveluri de dificultate – nivelurile de dificultate se bazează aproximativ pe note: simplu, mediu, greu, avansat, competiție;

Un total de 1.500 de probleme de matematică;

18 videoclipuri tematice;

Să ajutăm împreună!

Să ajutăm împreună!

 

Consiliul Județean Harghita și Asociația pentru Județul Harghita inițiază o campanie de strângere de fonduri pentru oamenii nevoiași și pentru spitalele din județ.

Prin donații materiale și financiare, acordați sprijin spitalelor și celor aflați în nevoie!

Donațiile materiale le puteți face prin intermediul Asociației pentru Județul Harghita, la adresa de e-mail: donatiihr@gmail.com.

Donațiile financiare se pot efectua în conturile Asociației pentru Județul Harghita, deschise la Banca Română pentru Dezvoltare, cu mențiunea Donatie Covid. În cazul care doriți să oferiți donație financiară spitalelor din județ, la transfer bancar să menționați acest lucru.

Conturile bancare ale Asociației pentru Județul Harghita sunt următoare:

RO79BRDE210SV06542542100 (RON)

RO79BRDE210SV04149552100 (EUR)

RO65BRDE210SV00939132100 (USD)

RO02BRDE210SV06587732100 (HUF)

Datele Asociației pentru Județul Harghita:

sediul Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, CUI 14623653.

CONVIEȚUIREA INTERETNICĂ ÎN VIZIUNEA TINERETULUI

La Băile Homorod s-a desfășurat primul workshop tematic pentru elevi

În perioada septembrie – octombrie 2017, Asociația pentru Județul Harghita derulează un proiect din fonduri nerambursabile, cofinanțat de Departamentul pentru Relații Interetnice, a cărui tematică este conviețuirea interetnică în viziunea tineretului. Programul cuprinde organizarea a 3 workshop-uri pe această temă, grupul-țintă fiind tinerii din județul Harghita.

Prima etapă a activităților s-a desfășurat în acest sfârșit de săptămână, la Băile Homorod, cu participarea elevilor din ciclul liceal, având în focus dezbateri interactive privind diferitele aspecte ale conviețuirii: în familie, în comunitate, cu accent pe importanța multiculturalismului și a toleranței.

La discuțiile cu elevii, au participat Ferencz Angéla, director al centrului Cultural Județean Harghita, care a vorbit despre importanța educației în familie și în școală despre valorile culturale. Tomonicska Ingrid, lector al Universității Sapientia a adus exemple din literatura română și maghiară cu privire la respectul și aprecierea profesională reciprocă, amintind prietenia unor renumiți poeți, cum ar fi Ady Endre și Octavian Goga. Preotul Episcopiei Ortodoxe Covasna-Harghita, Cristian Cristinoi, a vorbit despre importanța dialogului intercultural în rândul tinerilor, de a identifica și utiliza cât mai multe oportunități  de proiecte și inițiative comune.

Teatrul Independent Osonó din Sfântu Gheorghe a avut un succes imens cu prezentarea proiectului de teatru forum Cercul prietenilor neștiuți sau Picnic pe un covor japonez, implicând elevii în dezbaterea/dialogul interetnic şi intercultural pe care spectacolul îl deschide.

Ion Proca, consilier județean, a discutat cu elevii privind abordările diferite care se pot observa în dialogul intercultural, sfătuindu-i către proiecte comune cât mai informale și concrete, cu efect real asupra vieții de zi cu zi, amintind nevoia identificării acelor măsuri care și-ar putea avea rolul într-un codex de bună conviețuire, bazat pe aceste experiențe comune.

Workshop-ul s-a încheiat cu un focus-grup cu participanții structurat pe aspectele discutate anterior, cu propuneri de programe și proiecte care ar putea fi inițiate și derulate în comun.

Asociația Pentru Județul Harghita organizează concurs pentru ocuparea postului de Director executiv

ASOCIAȚIA PENTRU JUDEȚUL HARGHITA
cu sediul în Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5

Organizează concurs pentru ocuparea postului  de Director executiv, pe perioadă  nedeterminată, cu contract individual de muncă, în cadrul Asociației Pentru Județul Harghita.
Atribuții:
–   organizarea ședințelor Adunării Generale, întocmirea  documentelor asociației;
–   elaborarea și implementarea proiectelor de finanțare UE,  planificarea activităților și  a bugetului Asociației;
–   pregătirea rapoartelor de activitate ale asociației;
–   colaborarea  cu reprezentanții administrațiilor publice locale membre ale Asociației;
–   realizarea activităților asociației în conformitate cu obiectivele acesteia;
–   managementul financiar al asociației (realizarea plăților, urmărirea operațiunilor financiare)

Cerințe:
–   cunoaşterea limbii române – nivel superior, cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu;
–   dinamism, flexibilitate, abilități de comunicare;
–   experiență în domeniul economic pentru derulare de proiecte;
–   experiență  în realizarea unor activități similare în cadrul asociațiilor reprezintă  un avantaj.

Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Documente necesare:
–      Scrisoare de intenție;
–      Curriculum vitae;
–      Copii după diplome.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– 12 mai 2016, ora 15.30 , la sediul Asociației Pentru Județul Harghita

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 6 mai 2016, la sediul Asociației Pentru Județul Harghita, sau la adresa de e-mail: hme@judetulharghita.ro.
Informații suplimentare se pot obţine la Asociației Pentru Județul Harghita, camera 135, telefon 0266-207700 interior 1118.

 

PREȘEDINTE
LÁZÁR ÁGNES