Am finalizat programa de matematică în cadrul proiectului LTHP

Nu există două căi de învățare identice, așa cum nici doi copii nu sunt la fel

Ca rezultat al evaluărilor noastre în cadrul grupurilor-țintă, s-a elaborat curricula de matematică în cadrul proiectului. Datorită metodologiei inovatoare de focusată pe educația diferențială, elevii parcurg diferite căi de învățare adaptive, în funcție de succesul soluționării problemelor primite.

De ce e LTHP diferit? Listă de sarcini vs. Sistem de sarcini

Trasee adaptate pe baza nivelului de învățare/abilităților fiecărui elev: în locul unei liste de probleme deja pregătite, elevii pot alege – pe baza cunoștințelor și abilităților, dintr-un sistem de sarcini care cuprinde 1500 probleme și 18 videoclipuri explicative.

Baza diferențierii este faptul că aplicația replanifică în mod constant traseul de învățare, în funcție de abilitatea utilizatorului de a rezolva o problemă sau nu. Astfel, dacă reușește să rezolve o sarcină, atinge un nou nivel, iar dacă nu o poate rezolva, deși primește asistență în aplicație, coboară un nivel.

Cele 13 domenii care cuprind materialul gimnazial și materialul necesar admiterii în ciclul liceal, sunt structurate pe baza a 5 niveluri de dificultate, începând de la cele mai ușoare, până la sarcini complexe, de nivelul competițiilor.

Grupul-țintă:

Scopul nostru este să îndeplinim cerințele existente la acest nivel de studii în toate cele trei regiuni participante, pe baza:

 • Cerințelor de admitere în ciclul liceal din Ungaria;
 • Sistemului de evaluare a competențelor după terminarea ciclului primar în clasa a IX-a, în cazul sistemului din Slovacia;
 • Evaluării naționale pentru cei din clasa a VIII-a, în cazul utilizatorilor din România.

Conținut:

3 subiecte:

 • numere, operații, scalare, combinatorică,
 • grafice, diagrame, serii, geometrie plană, unghiuri, sisteme de coordonate,
 • geometrie spațială, divizibilitate;

5 niveluri de dificultate – nivelurile de dificultate se bazează aproximativ pe note: simplu, mediu, greu, avansat, competiție;

Un total de 1.500 de probleme de matematică;

18 videoclipuri tematice;

Să ajutăm împreună!

Să ajutăm împreună!

 

Consiliul Județean Harghita și Asociația pentru Județul Harghita inițiază o campanie de strângere de fonduri pentru oamenii nevoiași și pentru spitalele din județ.

Prin donații materiale și financiare, acordați sprijin spitalelor și celor aflați în nevoie!

Donațiile materiale le puteți face prin intermediul Asociației pentru Județul Harghita, la adresa de e-mail: donatiihr@gmail.com.

Donațiile financiare se pot efectua în conturile Asociației pentru Județul Harghita, deschise la Banca Română pentru Dezvoltare, cu mențiunea Donatie Covid. În cazul care doriți să oferiți donație financiară spitalelor din județ, la transfer bancar să menționați acest lucru.

Conturile bancare ale Asociației pentru Județul Harghita sunt următoare:

RO79BRDE210SV06542542100 (RON)

RO79BRDE210SV04149552100 (EUR)

RO65BRDE210SV00939132100 (USD)

RO02BRDE210SV06587732100 (HUF)

Datele Asociației pentru Județul Harghita:

sediul Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, CUI 14623653.

CONVIEȚUIREA INTERETNICĂ ÎN VIZIUNEA TINERETULUI

La Băile Homorod s-a desfășurat primul workshop tematic pentru elevi

În perioada septembrie – octombrie 2017, Asociația pentru Județul Harghita derulează un proiect din fonduri nerambursabile, cofinanțat de Departamentul pentru Relații Interetnice, a cărui tematică este conviețuirea interetnică în viziunea tineretului. Programul cuprinde organizarea a 3 workshop-uri pe această temă, grupul-țintă fiind tinerii din județul Harghita.

Prima etapă a activităților s-a desfășurat în acest sfârșit de săptămână, la Băile Homorod, cu participarea elevilor din ciclul liceal, având în focus dezbateri interactive privind diferitele aspecte ale conviețuirii: în familie, în comunitate, cu accent pe importanța multiculturalismului și a toleranței.

La discuțiile cu elevii, au participat Ferencz Angéla, director al centrului Cultural Județean Harghita, care a vorbit despre importanța educației în familie și în școală despre valorile culturale. Tomonicska Ingrid, lector al Universității Sapientia a adus exemple din literatura română și maghiară cu privire la respectul și aprecierea profesională reciprocă, amintind prietenia unor renumiți poeți, cum ar fi Ady Endre și Octavian Goga. Preotul Episcopiei Ortodoxe Covasna-Harghita, Cristian Cristinoi, a vorbit despre importanța dialogului intercultural în rândul tinerilor, de a identifica și utiliza cât mai multe oportunități  de proiecte și inițiative comune.

Teatrul Independent Osonó din Sfântu Gheorghe a avut un succes imens cu prezentarea proiectului de teatru forum Cercul prietenilor neștiuți sau Picnic pe un covor japonez, implicând elevii în dezbaterea/dialogul interetnic şi intercultural pe care spectacolul îl deschide.

Ion Proca, consilier județean, a discutat cu elevii privind abordările diferite care se pot observa în dialogul intercultural, sfătuindu-i către proiecte comune cât mai informale și concrete, cu efect real asupra vieții de zi cu zi, amintind nevoia identificării acelor măsuri care și-ar putea avea rolul într-un codex de bună conviețuire, bazat pe aceste experiențe comune.

Workshop-ul s-a încheiat cu un focus-grup cu participanții structurat pe aspectele discutate anterior, cu propuneri de programe și proiecte care ar putea fi inițiate și derulate în comun.

PROGRAM DE BURSE ELEVILOR DIN ȘCOLILE PROFESIONALE DIN JUDEȚUL HARGHITA

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru atribuirea bursei „Bursă  pentru elevii din școlile profesionale”

Formular de înscriere
Listă documente necesare

Consiliul Județean Harghita și Asociația pentru Județul Harghita demarează bursa „Bursă  pentru elevii din școlile profesionale”, pentru anul școlar 2016-2017. Scopul bursei este sprijinirea elevilor din școlile profesionale cu rezultate de studiu bune, în pofida situației sociale în care se află.

Elevii pot aplica cu un eseu care să conțină idei/propuneri/planuri aferente profesiei pe care solicitantul trebuie să îl întocmească și să prezinte în cadrul unui eveniment organizat cu acest scop. În caz contrar, solicitantul trebuiă să returneze bursa primită.

Bursierii vor participa la programul de orientare în carieră derulat de Asociația pentru Județul Harghita în anul 2017.

Bursă se acordă de către: Consiliului Județean Harghita și Asociaţia pentru Judeţul Harghita.

Grupul ţintă: elevii din școlile profesionale, clasele  X-XI.

Numărul bursierilor:  20 elevi.

 

Durata bursei: un semestru (5 luni).

 

Valoarea bursei: 250 lei/ lună/persoană –  acordați în fiecare lună.

 

Bursa include și următoarele activități:

 • organizarea vizitelor de studii care contribuie la extinderea pregătirii profesionale a elevilor;
 • cumpărare cărți de specialitate.

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • să fie elevi  în clasele X-XI și să frecventeze cursurile unei școli profesionale;
 • să urmeze studiile la o școală profesională din județul Harghita;
 • să aibă domiciliul în judeţul Harghita;
 • să aibă media generală pe anul școlar anterior peste/cel puțin egală cu 9,00;
 • venitul net  lunar să nu depăşească 50% din salariul minim net pe economie/pers. în familie.

 

Atenţie! Toate condiţiile trebuie îndeplinite simultan.

Dosarul trimis prin poştă trebuie să conţină următoarele:

 • adeverință care să facă dovadă statutului de elev;
 • curriculum vitae;
 • copia actului de identitate;
 • o recomandarea manuscris de la director/director adjunct/profesor;
 • documente care să ateste situația socială:

 

 • Pentru toate cazurile este nevoie de:  anchetă socială la domiciliu, adeverință de la Registrul Agricol de la Primărie.
 • Declaraţie de venit (după caz): adeverinţă cu salariul net pe ultimele 3 luni; adeverință de la administrația financiară; copie talon de pensie, cupoane de pensie din  ultimele 3 luni ; copie hotărâre judecătorească de divorţ+copie adeverință cu suma pensiei de alimentare sau  declarație pe propria răspundere a părintelui privind suma  pensiei de alimentare; copie a certificatului de deces al părintelui decedat, plus adeverința/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș.
 • Adeverinţe pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor (după caz): copii sub 7 ani – copie certificate de naștere; elevi, studenți – adeverință de la școală/universitate; adeverință de venit; adeverință de la administrația financiară.
 • Condiții locative (solicitantul stă în cămin, gazdă sau face navetă): în cazul în care stă în cămin: talon de intrare cămin (dacă are), adeverință privind achitarea taxei lunare de cămin; gazdă: copie contract de comodat; navetă: copia abonamentului.
 • În cazul membrilor gravi bolnavi din familie: adeverință medicală emisă de medicul de specialitate.
 • În cazul elevilor orfani de un părinte/orfani de ambii părinți:  copie certificate de deces.
 • În cazul elevilor proveniţi din centrele de plasament sau plasament familial: adeverinţă de la centrul de plasament unde aparţin (unde este cazul). Studenţii din „plasament familial” trebuie să depună şi adeverinţele cu venitul net/membru de familie.

 

 

 • adeverință care să ateste media generală a anului precedent (foaia matricola)
 • scrisoare de motivație care să conțină intenția solicitantului de a desfășura practică profesională precum și denumirea firmei unde va desfășura practica
 • formularul de înscriere, completat şi semnat.

 

Data limită de trimitere a documentelor: 13 martie 2017 (data poştei).

Rezultate: 20 martie 2017.
Adresa: Asociaţia pentru Judeţul Harghita, Piaţa Libertăţii, nr. 5, Miercurea-Ciuc, 530140, judeţul Harghita.