PROGRAM DE BURSE ELEVILOR DIN ȘCOLILE PROFESIONALE DIN JUDEȚUL HARGHITA

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru atribuirea bursei „Bursă  pentru elevii din școlile profesionale”

Formular de înscriere
Listă documente necesare

Consiliul Județean Harghita și Asociația pentru Județul Harghita demarează bursa „Bursă  pentru elevii din școlile profesionale”, pentru anul școlar 2016-2017. Scopul bursei este sprijinirea elevilor din școlile profesionale cu rezultate de studiu bune, în pofida situației sociale în care se află.

Elevii pot aplica cu un eseu care să conțină idei/propuneri/planuri aferente profesiei pe care solicitantul trebuie să îl întocmească și să prezinte în cadrul unui eveniment organizat cu acest scop. În caz contrar, solicitantul trebuiă să returneze bursa primită.

Bursierii vor participa la programul de orientare în carieră derulat de Asociația pentru Județul Harghita în anul 2017.

Bursă se acordă de către: Consiliului Județean Harghita și Asociaţia pentru Judeţul Harghita.

Grupul ţintă: elevii din școlile profesionale, clasele  X-XI.

Numărul bursierilor:  20 elevi.

 

Durata bursei: un semestru (5 luni).

 

Valoarea bursei: 250 lei/ lună/persoană –  acordați în fiecare lună.

 

Bursa include și următoarele activități:

 • organizarea vizitelor de studii care contribuie la extinderea pregătirii profesionale a elevilor;
 • cumpărare cărți de specialitate.

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • să fie elevi  în clasele X-XI și să frecventeze cursurile unei școli profesionale;
 • să urmeze studiile la o școală profesională din județul Harghita;
 • să aibă domiciliul în judeţul Harghita;
 • să aibă media generală pe anul școlar anterior peste/cel puțin egală cu 9,00;
 • venitul net  lunar să nu depăşească 50% din salariul minim net pe economie/pers. în familie.

 

Atenţie! Toate condiţiile trebuie îndeplinite simultan.

Dosarul trimis prin poştă trebuie să conţină următoarele:

 • adeverință care să facă dovadă statutului de elev;
 • curriculum vitae;
 • copia actului de identitate;
 • o recomandarea manuscris de la director/director adjunct/profesor;
 • documente care să ateste situația socială:

 

 • Pentru toate cazurile este nevoie de:  anchetă socială la domiciliu, adeverință de la Registrul Agricol de la Primărie.
 • Declaraţie de venit (după caz): adeverinţă cu salariul net pe ultimele 3 luni; adeverință de la administrația financiară; copie talon de pensie, cupoane de pensie din  ultimele 3 luni ; copie hotărâre judecătorească de divorţ+copie adeverință cu suma pensiei de alimentare sau  declarație pe propria răspundere a părintelui privind suma  pensiei de alimentare; copie a certificatului de deces al părintelui decedat, plus adeverința/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș.
 • Adeverinţe pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor (după caz): copii sub 7 ani – copie certificate de naștere; elevi, studenți – adeverință de la școală/universitate; adeverință de venit; adeverință de la administrația financiară.
 • Condiții locative (solicitantul stă în cămin, gazdă sau face navetă): în cazul în care stă în cămin: talon de intrare cămin (dacă are), adeverință privind achitarea taxei lunare de cămin; gazdă: copie contract de comodat; navetă: copia abonamentului.
 • În cazul membrilor gravi bolnavi din familie: adeverință medicală emisă de medicul de specialitate.
 • În cazul elevilor orfani de un părinte/orfani de ambii părinți:  copie certificate de deces.
 • În cazul elevilor proveniţi din centrele de plasament sau plasament familial: adeverinţă de la centrul de plasament unde aparţin (unde este cazul). Studenţii din „plasament familial” trebuie să depună şi adeverinţele cu venitul net/membru de familie.

 

 

 • adeverință care să ateste media generală a anului precedent (foaia matricola)
 • scrisoare de motivație care să conțină intenția solicitantului de a desfășura practică profesională precum și denumirea firmei unde va desfășura practica
 • formularul de înscriere, completat şi semnat.

 

Data limită de trimitere a documentelor: 13 martie 2017 (data poştei).

Rezultate: 20 martie 2017.
Adresa: Asociaţia pentru Judeţul Harghita, Piaţa Libertăţii, nr. 5, Miercurea-Ciuc, 530140, judeţul Harghita.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük