Bursa „Elevii din județul Harghita în serviciul comunității”

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru atribuirea bursei „Elevii din județul Harghita în serviciul comunității”

Formular de înscriere
Listă documente necesare

Asociația pentru Județul Harghita și Consiliul Județean Harghita demarează, începând din anul universitar 2016-2017, programul de burse destinat promovării contabilității instituțiilor publice.

Scopul programului de burse este promovarea domeniului de contabilitate a instituțiilor publice printre studenții care frecventează aceste cursuri, precum și studenților care au ales acest domeniu ca și temă a diplomei de licență.

Bursierii vor participa la programul de stagiatură a consiliului județean, cu scopul de a cunoaște aspectele practice ale contabilității instituțiilor publice.

 

Bursă se acordă de către: Consiliul Județean Harghita și Asociaţia pentru Judeţul Harghita.

Grupul ţintă: studenți care au reședința în județul Harghita, frecventează cursurile de zi ale unei universități din România.

Numărul bursierilor:  cel mult 20 studenți.

 

Valoarea bursei: 250 lei/lună/persoană, timp de 5 luni.

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • este student cu reşedinţa în județul Harghita și frecventează cursurile de zi ale unei universități, în anul universitar 2016–2017;
 • frecventează curs în domeniul contabilității instituțiilor publice, sau a ales acest domeniu ca și temă a diplomei de licență.
 • adeverință care să facă dovadă statutului de student;
 • venitul net  lunar să nu depăşească 50% din salariul minim net pe economie/membru familie;
 • să aibă media generală pe anul şcolar anterior peste/cel puţin egală cu 8,00.

 

Atenție! Toate condiţiile trebuie îndeplinite simultan.

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

 • adeverință care să facă dovadă statutului student;
 • curriculum vitae;
 • copia actului de identitate al elevului;
 • recomandare manuscris de la coordonator  de proiect;
 • documente care să ateste situația socială:

 

 • Pentru toate cazurile este nevoie de:  anchetă socială la domiciliu, adeverință de la Registrul Agricol de la Primărie.
 • Declaraţie de venit (după caz): adeverinţă cu salariul net pe ultimele 3 luni; adeverință de la administrația financiară; copie talon de pensie, cupoane de pensie din  ultimele 3 luni ; copie hotărâre judecătorească de divorţ+copie adeverință cu suma pensiei de alimentare sau  declarație pe propria răspundere a părintelui privind suma  pensiei de alimentare; copie a certificatului de deces al părintelui decedat, plus adeverința/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș.
 • Adeverinţe pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor (după caz): copii sub 7 ani – copie certificate de naștere; elevi, studenți – adeverință de la școală/universitate; adeverință de venit; adeverință de la administrația financiară.
 • Condiții locative (solicitantul stă în cămin, gazdă sau face navetă): în cazul în care stă în cămin: talon de intrare cămin (dacă are), adeverință privind achitarea taxei lunare de cămin; gazdă: copie contract de comodat; navetă: copia abonamentului.
 • În cazul membrilor gravi bolnavi din familie: adeverință medicală emisă de medicul de specialitate.
 • În cazul elevilor orfani de un părinte/orfani de ambii părinți:  copie certificate de deces.
 • În cazul elevilor proveniţi din centrele de plasament sau plasament familial: adeverinţă de la centrul de plasament unde aparţin (unde este cazul). Studenţii din „plasament familial” trebuie să depună şi adeverinţele cu venitul net/membru de familie.

 

 

 • adeverință care să ateste media generală a anului precedent;
 • formularul de înscriere, completat şi semnat;
 • rezumatul planului de cercetare (max. 4000 caractere);
 • recomandarea profesională a coordonatorului științific, maxim o pagină, care să certifice individualitatea, caracterul original și să indice utilitatea regională a proiectului de cercetare.

                                         

Alte informații:

 

La realizarea proiectului de cercetare informațiile, documentele deținute de către Consiliul Județean Harghita pot fi folosite în mod liber, precum pot fi furnizate și alte tipuri de sprijin non-material la proiectul de cercetare.

Dosarul poate fi însoțit de alte documente justificative, pe care solicitantul le consideră importante.

 

Termen de depunere:  13 martie 2017 (data poştei).

Anunțarea rezultatelor: 20 martie 2017.

 

Termenul limită pentru depunerea lucrării de licență (în format tipărit şi electronic):  15 iunie 2017.

 

Vă rugăm să trimiteți dosarul de candidatură la adresa poștală:

Asociaţia pentru Judeţul Harghita,

Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5,

530140, judeţul Harghita

 

PROGRAM DE BURSE DESTINAT STUDENȚILOR

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru atribuirea burselor care vizează lucrarea de licență a studenților din județul Harghita

Formular de înscriere
Listă documente necesare

Asociația pentru Județul Harghita și Consiliul Județean Harghita demarează programul de acordare a unor burse studenților care își pregătesc lucrarea de licență în anul universitar 2016–2017. Scopul acordării bursei este încurajarea studenților în scopul creșterii performanței și pentru dezvoltarea abilităților acestora.

Pot aplica cu lucrări de licență care pot fi utilizate pe plan județean. Bursanții vor trimite rapoarte lunare Asociației privind stadiul realizării lucrării de licență. De asemenea, raportul final va cuprinde o propunere de proiect, pe baza tematicii lucrării, care poate fi cuprins în activitatea Asociației, sau a consiliului județean, pe anul viitor.

Termenul limită pentru depunerea lucrării de licență (în format tipărit și electronic) – 15 iunie 2017.

Bursierii vor avea posibilitatea de a-și prezenta lucrările în cadrul unei conferințe profesionale, care va fi organizată  după depunerea lucrărilor de licență.

 

Bursă se acordă de către: Consiliul Județean Harghita și Asociaţia pentru Judeţul Harghita.

Grupul ţintă: studenți care au reședința în județul Harghita, frecventează cursurile de zi ale unei universități din România.

Numărul bursierilor:  cel mult 12 studenți.

 

Valoarea bursei: 250 lei/lună/persoană, timp de 5 luni.

 

Criterii de evaluare:

 • să fie înmatriculat în anul şcolar curent ca student în ultimul an;
 • să aibă rezultate excelente în domeniul subiectului ales la lucrarea de licență;
 • posibilitatea utilizării în administrația publică a rezultatelor cercetării;
 • acceptăm cercetări la nivel comunal sau micro-regional cu relevanță atât pe plan local, regional cât și pe plan județean;
 • caracterul inovator, reprezintă avantaj.

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • este student cu reşedinţa în județul Harghita și frecventează cursurile de zi ale unei universități, în anul universitar 2016–2017;
 • își finalizează  lucrarea de licență în anul universitar 2016–2017;
 • adeverință care să facă dovadă statutului de student;
 • venitul net  lunar să nu depăşească 50% din salariul minim net pe economie/membru familie;
 • să aibă media generală pe anul şcolar anterior peste/cel puţin egală cu 8,00.

 

Atenție! Toate condiţiile trebuie îndeplinite simultan.

Alte informații:

 

La realizarea proiectului de cercetare informațiile, documentele deținute de către Consiliul Județean Harghita pot fi folosite în mod liber, precum pot fi furnizate și alte tipuri de sprijin non-material la proiectul de cercetare.

Dosarul poate fi însoțit de alte documente justificative, pe care solicitantul le consideră importante.

 

Termen de depunere:  13 martie 2017 (data poştei).

Anunțarea rezultatelor: 20 martie 2017.

 

Termenul limită pentru depunerea lucrării de licență (în format tipărit şi electronic):  15 iunie 2017.

 

Vă rugăm să trimiteți dosarul de candidatură la adresa poștală:

Asociaţia pentru Judeţul Harghita,

Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5,

530140, judeţul Harghita

PROGRAM DE BURSE CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru atribuirea burselor pentru promovarea contabilității instituțiilor publice

Formular de înscriere
Listă documente necesare

 

Asociația pentru Județul Harghita și Consiliul Județean Harghita demarează, începând din anul universitar 2016-2017, programul de burse destinat promovării contabilității instituțiilor publice.

Scopul programului de burse este promovarea domeniului de contabilitate a instituțiilor publice printre studenții care frecventează aceste cursuri, precum și studenților care au ales acest domeniu ca și temă a diplomei de licență.

Bursierii vor participa la programul de stagiatură a consiliului județean, cu scopul de a cunoaște aspectele practice ale contabilității instituțiilor publice.

Bursă se acordă de către: Consiliul Județean Harghita și Asociaţia pentru Judeţul Harghita.

Grupul ţintă: studenți care au reședința în județul Harghita, frecventează cursurile de zi ale unei universități din România.

Numărul bursierilor:  cel mult 20 studenți.

Valoarea bursei: 250 lei/lună/persoană, timp de 5 luni.

Solicitantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • este student cu reşedinţa în județul Harghita și frecventează cursurile de zi ale unei universități, în anul universitar 2016–2017;
 • frecventează curs în domeniul contabilității instituțiilor publice, sau a ales acest domeniu ca și temă a diplomei de licență.
 • Student cu domiciliul în județul Harghita.

Criterii de evaluare:

 • Situația socială a solicitantului (venit net pe membru de familie, număr membri familie în gospodărie, etc.)
 • să aibă media generală pe anul universitar anterior peste/cel puţin egală cu 7,00.
 • Recomandarea de la coordonatorul științific/profesor.

 

                                         

Dosarul poate fi însoțit de alte documente justificative, pe care solicitantul le consideră importante.

 

Termen de depunere:  31 martie 2017 (data poştei).

Anunțarea rezultatelor: 7 aprilie 2017.

 

Termenul limită pentru depunerea lucrării de licență (în format tipărit şi electronic):  15 iunie 2017.

 

Vă rugăm să trimiteți dosarul de candidatură la adresa poștală:

Asociaţia pentru Judeţul Harghita,

Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5,

530140, judeţul Harghita

 

Asociația Pentru Județul Harghita organizează concurs pentru ocuparea postului de Director executiv

ASOCIAȚIA PENTRU JUDEȚUL HARGHITA
cu sediul în Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5

Organizează concurs pentru ocuparea postului  de Director executiv, pe perioadă  nedeterminată, cu contract individual de muncă, în cadrul Asociației Pentru Județul Harghita.
Atribuții:
–   organizarea ședințelor Adunării Generale, întocmirea  documentelor asociației;
–   elaborarea și implementarea proiectelor de finanțare UE,  planificarea activităților și  a bugetului Asociației;
–   pregătirea rapoartelor de activitate ale asociației;
–   colaborarea  cu reprezentanții administrațiilor publice locale membre ale Asociației;
–   realizarea activităților asociației în conformitate cu obiectivele acesteia;
–   managementul financiar al asociației (realizarea plăților, urmărirea operațiunilor financiare)

Cerințe:
–   cunoaşterea limbii române – nivel superior, cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu;
–   dinamism, flexibilitate, abilități de comunicare;
–   experiență în domeniul economic pentru derulare de proiecte;
–   experiență  în realizarea unor activități similare în cadrul asociațiilor reprezintă  un avantaj.

Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Documente necesare:
–      Scrisoare de intenție;
–      Curriculum vitae;
–      Copii după diplome.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– 12 mai 2016, ora 15.30 , la sediul Asociației Pentru Județul Harghita

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 6 mai 2016, la sediul Asociației Pentru Județul Harghita, sau la adresa de e-mail: hme@judetulharghita.ro.
Informații suplimentare se pot obţine la Asociației Pentru Județul Harghita, camera 135, telefon 0266-207700 interior 1118.

 

PREȘEDINTE
LÁZÁR ÁGNES

Programul Județul Harghita pentru tineret – Programe burse – anul școlar 2015-2016

 

Consiliul Județean Harghita și Asociația pentru Județul Harghita a înființat programul Județul Harghita pentru tineret și a lansat următoarele burse:

Bursă pentru studenți din județul Harghita anul universitar 2015-2016

„Bursă Elevii din județul Harghita în serviciul comunității” anul școlar 2015-2016

„Bursă pentru elevii din școlile profesionale” anul școlar 2015-2016