„Bursă pentru elevii din școlile profesionale” anul școlar 2015-2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru atribuirea bursei „Bursă  pentru elevii din școlile profesionale”

Formular de înscriere


Consiliul Județean Harghita și Asociația pentru Județul Harghita demarează bursa „Bursă  pentru elevii din școlile profesionale”, pentru anul școlar 2015-2016. Scopul bursei este sprijinirea elevilor din școlile profesionale cu rezultate de studiu bune, în pofida situației sociale în care se află.

Pot aplica cu un eseu care să conțină idei/propuneri/planuri aferente profesiei pe care solicitantul trebuie să îl întocmească și să prezintă în cadrul unui eveniment organizat cu acest scop. În caz contrar, solicitantul trebuiă să returneze bursa primită.

Bursă se acordă de către: Consiliului Județean Harghita și Asociaţia pentru Judeţul Harghita.

Grupul ţintă: elevii din școlile profesionale, clasa a X-XI.

Numărul bursierilor: 30 elevi.

Durata bursei: un semestru (5 luni).

Valoarea bursei: 230 lei/ lună/persoană – acordați în fiecare lună.

Bursa include și următoarele activități:

  • organizarea vizitelor de studii care contribuie la extinderea pregătirii profesionale a elevilor;
  • cumpărare cărți de specialitate.

Solicitantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

  • să fie elevi în clasele X-XI și să frecventeze cursurile unei școli profesionale;
  • să urmeze studiile la o școală profesională din județul Harghita;
  • să aibă domiciliul în judeţul Harghita;
  • să aibă media generală pe anul școlar anterior peste/cel puțin egală cu 9,00;
  • venitul net lunar să nu depăşească suma de 600 lei/pers. în familie.

Atenţie! Toate condiţiile trebuie îndeplinite simultan.

 

Lista documentelor necesare solicitării bursei poate fii accesată AICI.

 

Data limită de trimitere a documentelor: 10 martie 2016 (data poştei).

Adresa: Asociaţia pentru Judeţul Harghita, Piaţa Libertăţii, nr. 5, Miercurea-Ciuc, 530140, judeţul Harghita.