Bursa „Elevii din județul Harghita în serviciul comunității” anul școlar 2015-2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru atribuirea bursei „Elevii din județul Harghita în serviciul comunității”

Formular de înscriere

Consiliul Județean Harghita și Asociația pentru Județul Harghita lansează bursa „Elevii din județul Harghita în serviciul comunității”, scopul acesteia fiind impulsionarea elevilor din licee să devină mai activi, iar cei care sunt participanți activi din punct de vedere social, să fie încurajați și recompensați pentru munca lor.

Pot aplica cu un eseu care să conțină idei, propuneri ale solicitanților care pot determina creșterea participării elevilor în activități desfășurate în serviciul comunității. Eseul trebuie să conțină și acele probleme care din punctul de vedere al solicitantului pot fi identificate ca principali factori în ceea ce privește intenția elevilor de a nu participa în astfel de activități. Eseul va avea 10 pagini. Cerințe de formă: orientare pagină – portrait A4, Times New Roman 12 pts, spațiere 1,5 margini – sus 2 cm, jos 2 cm, dreapta 2 cm, stânga 2,5 cm, numerotare pagină – jos, la mijloc.

Solicitantul are obligația să realizeze una din ideiile, propunerile menționate în eseu. Pentru această activitate trebuie să folosească 10% din bursa primită despre care să ne trimită un raport de activitate prin care descrie pentru ce fel de activitate a fost folosită suma. În caz contrar solicitantul trebuie să returneze bursa primită.

Scopul acordării bursei: încurajarea elevilor din județul Harghita pentru participarea activă în viața comunității.

Bursă se acordă de către: Consiliului Județean Harghita și Asociaţia pentru Judeţul Harghita.

Grupul ţintă: elevi din clasele a XI-XII, care participă la activități extrașcolare care pun în valoarea comunitatea locală.

Numărul bursierilor: 20 elevi.

Durata bursei: un semestru (5 luni).

Valoarea bursei: 250 lei/ lună/persoană – acordați în fiecare lună.

Criterii de evaluare:

  • participarea la activitatea extraşcolară care pune în valoare comunitatea locală și/sau școlară (consilii școlare, asociații civile, organizarea unor evenimente, etc.). Statutul de membru în sine fără activitate, nu este suficient.

Solicitantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

  • să fie înmatriculat la unul din liceele din judeţul Harghita, în anul şcolar curent, ca fiind elev în clasele XI-XII;
  • să aibă domiciliul în judeţul Harghita;
  • să desfăşoare activităţi extraşcolare care pun în valoare comunitatea locală şi/sau școlară (ex. participare în consiliul elevilor, sau în alte organizaţii nonguvernamentale, organizarea unor evenimente, redactarea revistei/ziarului şcolii);
  • venitul net lunar să nu depăşească suma de 600 lei/pers. în familie;
  • să aibă media generală pe anul şcolar anterior peste/cel puţin egală cu 8,50.

Atenţie! Toate condiţiile trebuie îndeplinite simultan.

 

Lista documentelor necesare solicitării bursei poate fii accesată AICI. 

 

Data limită de trimitere a documentelor: 10 martie 2016 (data înscrisă pe ştampila poştei).

Adresa: Asociaţia pentru Judeţul Harghita, Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, 530140, judeţul Harghita