Programul Județul Harghita pentru tineret – Programe burse – anul școlar 2015-2016

 

Consiliul Județean Harghita și Asociația pentru Județul Harghita a înființat programul Județul Harghita pentru tineret și a lansat următoarele burse:

Bursă pentru studenți din județul Harghita anul universitar 2015-2016

„Bursă Elevii din județul Harghita în serviciul comunității” anul școlar 2015-2016

„Bursă pentru elevii din școlile profesionale” anul școlar 2015-2016

 

 

Judetul Harghita pentru Tineret. Program de burse pe anul școlar 2015-2016.

Asociația pentru Județul Harghita demarează programul de burse pe anul școlar 2015-2016.

Anunțurile de participare pot fi accesate pe următoarele linkuri:

Bursa pentru studenți din județul Harghita anul universitar 2015-2016

Bursa „Elevii din județul Harghita în serviciul comunității” anul școlar 2015-2016

„Bursă pentru elevii din școlile profesionale” anul școlar 2015-2016

 

Conviețuire interetnică în județul Harghita

Regiunii îi este caracteristică conviețuirea pașnică

În data de 21 septembrie a avut loc o masă rotundă pe tema Conviețuirii interetnice în județul Harghita organizată de Asociația pentru Județul Harghita, în colaborare cu instituția Consiliului Județean Harghita. În cadrul discuției s-au dezbătut aspecte referitoare la conviețuirea între diferitele etnii din județ.
Incze Csongor, vicepreședintele Consiliului Județean Harghita i-a salutat pe cei prezenți și a ținut să precizeze că instituția se străduiește să ofere un exemplu pentru restul județelor din țară în ceea ce privește buna conviețuire. După cum a amintit, se află în lucru elaborarea unui codex de bună conviețuire, iar această discuție se dorește a contribui la elaborarea unui material cât mai cuprinzător. Totodată, a ținut să precizeze că s-au acordat fonduri separate regiunii de nord a județului, în funcție de numărul populației, s-a elaborat un sistem separat de accesare a fondurilor în cazul proiectelor culturale și investițiilor, dar și că în regiune au loc semnificative lucrări de reabilitare a drumurilor.
„Scopul acestei întâlniri este asigurarea cadrului necesar pentru identificarea problemelor și găsirea soluțiilor în scopul unei cât mai armonioase conviețuiri a reprezentanților diferitelor etnii din județ”, a afirmat Incze Csongor.
Primul care a vorbit despre aceste aspecte a fost consilierul județean, Proca Ion. După cum a afirmat, fiind un vechi locuitor de etnie română din Miercurea-Ciuc, îi sunt cunoscute aspectele vizavi de conviețuirea româno-maghiară din regiune. În calitate de profesor a intrat în contact atât cu elevi maghiari, cât și români, iar în calitate de conducător al serviciului de protecție a copilului a întâlnit numeroase situații, probleme ale reprezentanților diferitelor etnii. În opinia sa, este important ca problemele să nu fie abordate din punct de vedere sentimental, ci pe baza informațiilor precise, iar rezolvările să se găsească după o analiză clară a acestora.
Sociologul Horváth István, preşedintele Institutului pentru Studierea problemelor Minorităţilor Naţionale a afirmat că pe baza sondajelor s-a răspândit convingerea că în județul Harghita reprezentanții diferitelor etnii nu conviețuiesc, ci coexistă. Horváth a făcut o prezentare a proporției populației române și maghiare din județ, a menționat că numărul mai mare de etnici români se găsește în partea de nord a județului, iar faptul că raportul este de 25–50% dintre populația română și cea maghiară nu a reprezentat niciodată o bază care să genereze situații de conflict între cele două etnii. Totodată, stabilitatea caracteristică relațiilor româno-maghiare reduce posibilitatea creării stărilor conflictuale. Din cele relatate de Horváth István cei prezenți au putut să își sporească cunoștințele, și astfel s-a făcut cunoscut faptul că fiecare al cincilea român trăiește într-o căsnicie mixtă, în mediul urban se înregistrează un număr mai ridicat de căsnicii mixte, fapt care conduce la concluzia că interacțiunea dintre etnii este mai pregnantă în localitățile cu populație mixtă. La întrebarea de ce trebuie să conviețuim, cercetările conduc la răspunsul că structura populației nu necesită și nici nu există motivație în sensul conviețuirii. În județ s-a creat o situație duală, caracterizată prin faptul că românii se adresează în rezolvarea problemelor prefectului, iar maghiarii, consiliului județean.
„Sunt puține acele instituții care reușesc stabilirea unei comunicări trans-locale și nu există nici contexte care ar putea motiva localitățile în vederea stabilirii unei colaborări pe termen lung. S-a creat o coexistență pașnică între acestea”, a afirmat Horváth. Tot pe baza statisticilor demografice reiese faptul că populația romă este în continuă creștere; se constată de asemenea o creștere semnificativă a inegalităților sociale, mai ales în zona Cristur. În scurt timp se va ajunge la raportul critic de 25-50 de procente, care în această situație poate genera stări de conflict.
Sándor Csilla, vicepreședintele Asociației Gelem Gelem a făcut o prezentare a situației populației rome din județul Harghita. Acest subiect a condus la numeroase păreri din partea celor prezenți la întrunire. Așa s-a adus în discuție și situația exemplară a localități Șimonești, unde maghiarii și romii conlucrează foarte bine și au creat o concurență eficientă în activitatea de împletire și valorificare a coșurilor de nuiele. S-a vorbit de asemenea, despre faptul că există foarte puține organizații civile care să se ocupe cu integrarea romilor și sunt destul de puține proiectele cu finanțare europeană care să se ocupe de aceste aspecte în județul Harghita. Ca și consecință, s-a afirmat că aproape toată lumea a renunțat să mai găsească soluții la această problemă, atât administrațiile locale, cât și cele județene, dar și organizațiile civile ar trebui să se implice în gestionarea acestei situații.
Această întâlnire este parte a dezbaterii publice a Consiliului Județean Harghita și Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale o organizează, pe baza hotărârii 301/2014. Documentul poate fi accesat pe următorul link: http://judetulharghita.ro/consiliul/hotarari.html.

Miercurea-Ciuc, 21 septembrie 2015

Concurs de fotografie

Concurs de fotografie pe tema conviețuirii interetnice în județul Harghita

Concursul de fotografie pe tema conviețuirii interetnice în județul Harghita are ca scop principal evidențierea modalităților de relaționare, conviețuirea cu alte etnii prin prisma copiilor, tinerilor.

Grupul țintă:

Categoria I : elevii din clasele I-VIII cu domiciliul stabil în județul Harghita, înscriși la una din școlile din județul Harghita

Categoria a II-a: elevii din clasele IX-XII cu domiciliul stabil în județul Harghita, înscriși la una din școlile din județul Harghita

Categoria a III-a: studenți cu domiciliul stabil în județul Harghita, înscriși la una din universitățile aflate în județul Harghita.

Termenul limită pentru trimiterea fotografiilor:  11 septembrie 2015, vineri,  ora 12,00.

Criteriile concursului:

–        un concurent poate intra în concurs cu maxim 3 fotografi;

–        format JPG (2500-3000 pixeli);

–        fotografia trebuie să aparțină concurentului;

–        se pot trimite fotografii alb-negru sau color.

  • Fotografiile se pot trimite în format digital JPG (300 dpi, minim 2500-3000 pixeli) împreună cu o descriere de 3-5 rânduri pe adresa de e-mail hme@judetulharghita.ro sau prin Wetransfer, în cazul în care depășește mărimea maximă de 10 MB.  Pe lângă fotografiile trimise, trebuie menţionate următoarele informaţii: numele, vârsta, numărul de telefon, adresa de email şi locul de reşedinţă (numele oraşului), al concurentului, respectiv școala/universitatea, clasa/anul la care este înscris.

Fotografiile cele mai reuşite vor fi premiate după cum urmează (la fiecare categorie)

–        Premiul I –  Voucher carte în valoare de 300 lei

–        Premiul al II-lea –  Voucher carte în valoare de 200 lei

–        Premiul al III-lea –  Voucher carte în valoare de 100 lei

–        Premiul de popularitate – Voucher carte în valoare de 200 lei.

Voucherele pot folosite la magazinul de cărți Corvina.

Premierea concurenților va avea loc în cadrul Expoziției de fotografii pe tema conviețuirii interetnice în județul Harghita.

În cadrul programului intitulat Ghicește ce meserie am eu s-au prezentat meseriile: sculptor lemn, împletit nuiele, potcovit

Interes la prezentarea de meșteșuguri

Asociația pentru Județul Harghita a organizat în data de 20 iunie 2015  o prezentare de meșteșuguri tradiționale în spațiul dintre coloanele sediului consiliului județean din Miercurea-Ciuc

În cadrul programului Asociației pentru Județul Harghita, intitulat Ghicește ce meserie am eu s-au prezentat meseriile: sculptor lemn, împletit nuiele, potcovit, iar cei prezenți au avut ocazia să încerce aceste meșteșuguri tradiționale. Scopul urmărit de program este acela de a aduce în prim plan acele meserii tradiționale cu ajutorul cărora oamenii de odinioară reușeau să-și întrețină familiile. Evenimentul s-a realizat cu ajutorul Fundației Communitas și a UDMR.
Meșterii Ráduly János – împletitor nuiele, Török Csaba – sculptor lemn și potcovarul Jakab Árpád nu doar și-au prezentat meseriile, ci au și vorbit despre meseriile pe care le practică, răspunzând de asemenea, întrebărilor celor curioși.

La prezentare a fost prezent și președintele consiliului județean, Borboly Csaba care a afirmat: „Avem valori care pot fi nu numai achiziționate, ci și însușite, având în vedere faptul că sunt folosite materii prime locale. Am convingerea că astfel se poate contribui la valorificarea și utilizarea locală a lemnului, fierului și pietrei, în detrimentul materialelor plastice, sticlei sau oțelului  din import”, a spus Borboly Csaba.