Asociația Pentru Județul Harghita organizează concurs pentru ocuparea postului de Director executiv

ASOCIAȚIA PENTRU JUDEȚUL HARGHITA
cu sediul în Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5

Organizează concurs pentru ocuparea postului  de Director executiv, pe perioadă  nedeterminată, cu contract individual de muncă, în cadrul Asociației Pentru Județul Harghita.
Atribuții:
–   organizarea ședințelor Adunării Generale, întocmirea  documentelor asociației;
–   elaborarea și implementarea proiectelor de finanțare UE,  planificarea activităților și  a bugetului Asociației;
–   pregătirea rapoartelor de activitate ale asociației;
–   colaborarea  cu reprezentanții administrațiilor publice locale membre ale Asociației;
–   realizarea activităților asociației în conformitate cu obiectivele acesteia;
–   managementul financiar al asociației (realizarea plăților, urmărirea operațiunilor financiare)

Cerințe:
–   cunoaşterea limbii române – nivel superior, cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu;
–   dinamism, flexibilitate, abilități de comunicare;
–   experiență în domeniul economic pentru derulare de proiecte;
–   experiență  în realizarea unor activități similare în cadrul asociațiilor reprezintă  un avantaj.

Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Documente necesare:
–      Scrisoare de intenție;
–      Curriculum vitae;
–      Copii după diplome.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– 12 mai 2016, ora 15.30 , la sediul Asociației Pentru Județul Harghita

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 6 mai 2016, la sediul Asociației Pentru Județul Harghita, sau la adresa de e-mail: hme@judetulharghita.ro.
Informații suplimentare se pot obţine la Asociației Pentru Județul Harghita, camera 135, telefon 0266-207700 interior 1118.

 

PREȘEDINTE
LÁZÁR ÁGNES

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.